Sepak Bulu Ayam

Sepak Bulu Ayam - Permainan ini dimainkan denga membuat bulatan dan biasanya pemain akan menggunkan kaki, buku lali dan kepala untuk bermain serta mengagih-agihkan kepada pemain yang lain dalam bulatan.

© 2019 Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan