Congkak

Congkak - Dipercayai bermula perkataan ‘congak’ yang bermaksud pengiraan menggunakan minda. Congkak mempunyai 14 lubang dan dibahagi kepada dua bahagian menjadi tujuh setiap bahagian dan ditambah satu lubang yang besar dikenali sebagai kampung untuk dua pemain.

© 2019 Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan