Fungsi Teras

AM

Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan Negeri Kelantan. Juga bertanggugjawab pada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dalam perkara berkaitan kebudayaan dan pelancongan.

 

PELANCONGAN

Meningkatkan kehadiran pelancongan dalam dan luar negara ke Negeri Kelantan. Sasaran tahunan adalah seramai 4.8 juta oragn pelancong. Menjadikan Kelantan satu destinasi unik pilihan pelancong dengan memfokuskan kepada variasi budaya masyarakat tempatan dan dari segi cara hidup, makanan, permainan tradisi, keugamaan dan keindahan alam.

 

KEBUDAYAAN

Menghidupkan, menyuburkan dan mempopularkan kebudayaan rakyat Kelantan agar tidak hilang dan terus kekal diwarisi oleh generasi terkini. Menyediakan pewaris pada pengamal kebudayaan Kelantan. Menjadikan kebudayaan Melayu sebagai tarikan utama pelancong ke Negeri Kelantan

© 2019 Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan