PERTANDINGAN SENI SILAT JATUH JAJAHAN TUMPAT PADA 17 MAC 2023

   

 

                                                                Tajuk     : Pertandingan Seni Silat Jatuh Jajahan Tumpat
                                                                Tarikh    : 17 Mac 2023
                                                                Masa     : 8.30 Malam
                                                                Tempat  : Pata Ndo, Tumpat
                                                                               
                                                                     Masuk adalah percuma!

 

© 2019 Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan