Pondok Terusan, Pasir Tumboh - Di Kelantan, konsep “pondok” dalam sistem institusi pendidikan islam telah lama dijalankan. Antara pondok yang terkenal ialah Pondok Terusan yang berada di Pasir Tumboh. Semenjak kewujudannya, ramai cendekiawan Islam telah dilahirkan di sini.

Lokasi Pondok Terusan adalah sebagaimana berikut